IT аутсорсинг переваги та перспективи

IT аутсорсинг переваги та перспективи

Поняття IT аутсорсинг

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій та їх активне впровадження в усі сфери діяльності людини не тільки полегшило вирішення багатьох проблем, але і спричинило за собою ряд труднощів. Сфера комп’ютерних технологій це одна з найбільш складних галузей науки і разом з тим, одна з найбільш необхідних на сучасному етапі розвитку суспільства. Жодна організація або підприємство не обходиться без комп’ютера і підключення до глобальної мережі, що тягне за собою потребу в компетентних фахівцях, які можуть забезпечити безперебійну роботу комп’ютерної системи підприємства. Наявність в штаті персонального IT-фахівця спричиняє ряд постійних фінансових витрат, які закладені в бюджеті далеко не кожної компанії. Разом з тим, в основному великі підприємства і корпорації вимагають щоденного контролю загальної роботи комп’ютерної системи. У невеликих організаціях і підприємствах необхідність у постійному IT-фахівці, як правило, відсутня. Тому для ефективної роботи підприємства оптимальним варіантом є IT аутсорсинг.

Термін «Аутсорсинг» (від англ. Outsourcing: (outer-source-using) використання зовнішнього джерела / ресурсу) передбачає надання підприємством на договірній основі ряду певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній галузі. Тобто це договірні відносини між юридичними або фізичними особами на виконання функцій, які не входять у сферу основних напрямків бізнесу. Наприклад, одним з найбільш розвинених і затребуваних на сьогоднішній день є IT аутсорсинг (від англійського IT-outsourcing). Це передача функції забезпечення IT – інфраструктури підприємства або організації (безперебійна робота комп’ютерів, мережі і т.д.) компанії, яка спеціалізується саме на абонентському обслуговуванні конкретних підприємств і передбачає штат вузьких висококваліфікованих фахівців.

Для підприємств середнього і дрібного бізнесу, як і для невеликих організацій IT-підтримка є необхідною, але нерегулярною, тому IT аутсорсинг є оптимальним рішенням для ефективної роботи компанії.

Переваги IT аутсорсингу

Переваги IT аутсорсингу (англ., IT-outsourcing) є незаперечними. На відміну від стандартних і на даний момент загальноприйнятих одноразових послуг IT-підтримки або сервісу, IT аутсорсинг працює на договірній основі на термін встановлений обома сторонами. Це закріплює певні обов’язки за обома сторонами і гарантує якість виконуваних функцій. Перед укладенням договору фахівці компанії-аутсорсера проводять аудит IT-інфраструктури підприємства, визначають вразливі місця і головні напрямки розвитку відповідно до спеціалізації підприємства чи організації. За результатами цієї діагностики, складається договір, основні пункти в якому визначаються саме клієнтом. Компанія-аутсорсер пропонує клієнту свою стратегію роботи і варіанти її реалізації. Таким чином, замовник отримує повну картину роботи IT-інфраструктури своєї компанії і може самостійно визначити на які сегменти він хотів би звернути пильну увагу, що буде, згідно з політикою IT аутсорсингу, зафіксовано в договорі.

Залежно від складності IT-інфраструктури компанії визначається кількість планових візитів для постійного контролю всіх сегментів: від моніторингу загальної роботи системи до виправлення локальних проблем, таких як ушкодження кабелю, запиленість устаткування і т.д. Крім планових візитів IT-підтримка від компанії-аутсорсера увазі оперативне вирішення несподівано виниклих проблем, таких як несправність оргтехніки або неполадки в роботі мережі. Такі питання вирішуються або дистанційно, або виїздом фахівця на місце, що також передбачається договором.

Ще однією вигідною перевагою IT аутсорсингу є визначення списку обслуговуваних сегментів, або сервісів. Згідно з договором можна передати компанії-аутсорсеру функції обслуговування від технічного обслуговування мереж до заправки картріджів і ремонту оргтехніки. Разом з тим, великі підприємства воліють розділяти функції IT-підтримки між різними компаніями-аутсорсерами, зокрема моніторніг і супровід специфічного програмного забезпечення переважніше доручити розробнику, більш компетентному в особливостях свого продукту.

Ще однією перевагою IT аутсорсингу є забезпечення безперебійної роботи цілого штату фахівців. Тобто незалежно від часу доби, календарних свят або погодних умов замовнику гарантується надання кваліфікованого фахівця для вирішення виниклих проблем. При цьому важливою перевагою є те, що згідно з угодою, компанія-аутсорсер постійно діагностує роботу IT-інфраструктури компанії і усуненням проблеми буде займатися фахівець вже знайомий з усіма особливостями роботи системи, що істотно скорочує час, витрачений на усунення неполадок і дозволяє запобігти їх появі надалі.

Для більшості підприємств головним аргументом при зверненні до IT аутсорсингу, є економія бюджету. Наймання штатного IT-фахівця вимагає наявність окремого робочого місця, виконання фінансових зобов’язань, передбачених законом та надання соціального пакету, куди входить і обов’язкові оплачувані відпустка і лікарняний. Це є досить витратним для багатьох підприємств. Оскільки проблеми з роботою IT-інфраструктури можуть виникати з різною періодичністю. Неполадки можуть виникати або вкрай рідко, або вимагати постійної підтримки фахівця, тоді як він може бути відсутнім через відпустку або хвороби. У той час, як компанія-аутсорсер зобов’язується надавати компетентних фахівців незалежно від зовнішніх обставин. Ще однією статтею витрат може стати навчання IT-фахівця. Комп’ютерні технології не стоять на місці і знаходяться в постійному розвитку. Встежити за всіма інноваціями одному спеціалісту практично неможливо, тоді як політика IT аутсорсингу ґрунтується на постійному удосконаленні. Компанії-аутсорсери зацікавлені в постійному підвищенні кваліфікації своїх співробітників за різними напрямками IT-технологій.

Перспективи IT аутсорсингу

Статистика показує, що на даний момент IT аутсорсинг знаходиться на стадії активного розвитку. Все більше підприємств і організацій звертаються до IT аутсорсингових компаній. Оскільки передача функцій супроводу IT-інфраструктури вузьконаправленим фахівцям істотно підвищує ефективність роботи підприємства в цілому. Це дає можливість сконцентруватися саме на тих напрямках, на яких компанія спеціалізується.

Компанія IQIT надає послуги IT аутсорсингу в Києві. З умовами надання послуги Ви можете ознайомитись на нашій сторінці IT аутсорсинг

IT аутсорсинг переваги та перспективи обновлено: July 9, 2016 - dashbog